ViVirk’R

Vidensbaserede virksomhedsrettede ressourceforløb
målrettet unge med udviklingshæmning